RMAIL

Den rekommanderede e-mail giver dokumentation for levering, indhold kryptering

email kryptering video overlay
Afspil video

Spar udgiften til de anbefalede breve

Mange virksomheder har brug for at kunne dokumentere at en forsendelse er sket til en bestemt tid. I disse tilfælde har det anbefalede brev været go-to-løsningen – men man kan opnå det samme med en e-mail. Her kan I ovenikøbet dokumentere indholdet.

Ingen tvivl om hvad der blev skrevet hvornår

Hvad stod der egentlig i den e-mail? Normalt er det ikke et problem, men det øjeblik en modtager begynder at så tvivl om indholdet af en e-mail, kan en RMail-kvittering stoppe diskussionen, før det overhovedet bliver et problem.

Dokumentation for levering og modtagelse

For hver af sendt Rmail modtager I den patenterede Registered Receipt™, der giver samme sikkerhed for levering som et rekommanderet brev. Kvitteringen dokumenterer tidspunkt for levering og modtagelse samt i de fleste tilfælde også tidspunkt for åbning.

Dokumentation for overholdelse af love og regler

Hvis I er pålagt af lovgivning eller interne regler at kryptere følsomme oplysninger, så er det vigtigt at kunne dokumentere, at I har overholdt reglerne (jvf. eksempelvis Persondataforordningen art. 5 stk. 2). Din RMail-kvittering kan benyttes som dokumentation for, at I har overholdt reglerne.

Vis at din e-mail er vigtig

Hvis du benytter “markeret” funktionen inkluderes ordet “Registered” automatisk i emnefeltet i din e-mail og tilføjer et RMail® banner i tekstfeltet, så din modtager ved at du kan spore e-mailen. Du kan også sende uden banneret for at bibeholde udseende af en normal e-mail.

Genskab det oprindelige indhold

Med RMail har I adgang til en tredjeparts verificering, skulle det blive nødvendigt. I skal blot videresende jeres RMail-kvittering til verify@r1.rpost.net for at modtage en kopi af den originale e-mail. Det skal understreges, at der IKKE ligger en kopi af jeres e-mail i skyen – den oprindelige e-mail ligger indlejret i kvitteringen.

Det siger vores kunder:
Vi har brancheaftaler med:
RMail krypteret email
Når en almindelig e-mail er god nok

Gratis mail-kryptering frem til 31. december

Vi er mange, der – igen – er tvunget til at løse vores arbejdsopgaver hjemmefra, og der kan blive brug for at digitalisere (endnu) flere arbejdsgange. Derfor har Danastar sammen med Frama og RPost, der står bag RMail besluttet, at nye brugere kan anvende vores produkter gratis indtil 31. december.