RMail Logo WHITE
outlook icon
Kun til Outlook

RMail Anbefaler – få hjælp til at undgå de menneskelige fejl

Afspil video

Anbefalinger baseret på indholdet af e-mailen

Ny og helt unik assistentfunktion, som baseret på ordlyden i din e-mail anbefaler dig at sende rekommanderet eller på et bestemt niveau af kryptering. 

screendump anbefaler
Indeholder e-mailen for eksempel ordet "personnummer", vil denne popup blive aktiveret, når man trykker send.
screendump automatiseret
Her er anført at én bestemt email-adresse altid udløser funktionen "Rekommanderet" (Track), en anden e-mail udløser end-to-end-kryptering (Encrypt ML) og alle e-mails til et bestemt domæne skal sendes med minimum TLS 1.3 (Encrypt Trans).

Automatisk kryptering udløst af modtager-adresse

Opret jeres egen liste over modtagere og domæner, som I kan prædefinere et specifikt krypteringsniveau til, eller vælge altid at sende rekommanderet til – uanset om du husker at bruge RMail-sendknappen, eller ej.

Det siger vores kunder:
Vi har brancheaftaler med:
RMail krypteret email
Når en almindelig e-mail ikke er god nok

Gratis mail-kryptering frem til 31. december

Vi er mange, der – igen – er tvunget til at løse vores arbejdsopgaver hjemmefra, og der kan blive brug for at digitalisere (endnu) flere arbejdsgange. Derfor har Danastar sammen med Frama og RPost, der står bag RMail besluttet, at nye brugere kan anvende vores produkter gratis indtil 31. december.