RMail Logo WHITE

E-signatur – lige så nemt som et håndtryk

Afspil video
e-signatur

Nemt at sende aftaler

Med RMail® kan det ikke blive nemmere at få underskrevet dine aftaler. Vedhæft dit dokument, vælg “E-Sign” og klik “Send”. Ingen andre e-signatur løsninger er så nemme at benytte.

krypteret mail

Få lukket handlen hurtigere

Jo hurtigere du har fået underskrift på dine aftaler, jo før begynder pengene at rulle ind. Med RMail® kan du få dine aftaler signeret og eksekveret på mindre tid end det tager at gå ud til printeren.

three

Bevis for levering

Du modtager en Registered Receipt™ kvittering for hver e-mail du sender, som dokumenterer leveringsstatus, tid for levering og e-mailens originale indhold. Kvitteringen kan blandt andet bruges som juridisk bevismateriale.

Automatisk konvertering til PDF

Dine underskrevne dokumenter bliver automatisk konverteret til et print-klart PDF dokument.

Flere signaturer i samme dokument

Afsender og modtager kan underskrive i samme dokument og indgå en gældende aftale. Aftalen kan også fremsendes til flere underskrivere af samme dokument.

Mulighed for at skrive under på flere måder

Modtageren – eller modtagerne – kan underskrive med mus, keyboard, touchpad, smartphone eller tablet.

Dokumentation og sporbarhed

I modtager en Registered Receipt™ kvittering, for hver e-mail I sender, som dokumenterer leveringsstatus, tid for levering og e-mailens originale indhold. Kvitteringen kan blandt andet bruges som juridisk bevismateriale.

RMail krypteret email
Når en almindelig e-mail ikke er god nok

Gratis mail-kryptering frem til 31. december

Vi er mange, der – igen – er tvunget til at løse vores arbejdsopgaver hjemmefra, og der kan blive brug for at digitalisere (endnu) flere arbejdsgange. Derfor har Danastar sammen med Frama og RPost, der står bag RMail besluttet, at nye brugere kan anvende vores produkter gratis indtil 31. december.