Handelsbetingelser for Danastar ApS

De generelle salgsbetingelser beskrevet nedenfor, er gældende for samtlige aftaler mellem dig som køber og Danastar ApS som leverandør. Du opfordres til at læse salgsbetingelserne grundigt igennem, således at du er bekendt med de forpligtelser og rettigheder, disse vilkår indebærer for dig. Danastar handler udelukkende med CVR registrerede virksomheder og organisationer.

Danastar ApS er registreret med cvr. 21115517

Danastar ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i salgsbetingelserne. Eventuelle ændringer træder i kraft, den dag de publiceres på hjemmesiden og har ingen tilbagevirkende kraft.

1. Priser

Alle priser er eksklusive moms og eksklusive leveringsomkostninger. Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Er den på bestillingstidspunktet angivne pris tydeligvis fejlagtig, uanset årsag (menneskelig eller teknisk fejl…) vil din bestilling blive annulleret, også selv om den i første omgang blev gennemført.

2. Produktinformation

Danastar ApS og vores partnere gør vores yderste for at være så eksakte i vores produktbeskrivelse som muligt. Vi kan dog ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på vores hjemmeside er komplet eller fejlfrit. Er det bestilte produkt ikke som beskrevet på hjemmesiden kan du returnere produktet i ubrugt stand.

3. Levering

Vi leverer i hele Danmark, samt Færøerne og Grønland.Ved modtagelse bør du kontrollere at pakken ikke er beskadiget, skulle pakken være skadet eller der mangler et produkt, skal dette anføres i fragtbrevet inkl. dato og underskrift. Skulle du have modtaget en skadet eller åbnet pakke, har du mulighed for at nægte modtagelse af pakken, pakken vil derefter blive sendt tilbage til os. Accepterer du pakken, bør du først og fremmest kontrollere at varen er i god stand og at alt fungerer som det skal. Skulle du have accepteret leveringen af en skadet eller åbnet pakke, er det vigtigt at du meddeler dette til vores kundeservice indenfor 48 timer (i hverdagene) for at vi kan åbne en transportskadesag ved transportøren. Kundeservice kan kontaktes på telefon 3961 1804.

5. Obligatorisk FramaOnline

Basis- og Serviceaftale er obligatorisk for alle Frama frankerings-maskiner. Aftalen faktureres årligt kontant forud, og fornyes automatisk for 1 år ad gangen ved hovedforfald, såfremt den ikke opsiges af en af parterne, senest 90 dage før udløbet af en aftaleperiode. Ved udeblivelse af betalinger kan Danastar lukke for tilslutning af frankeringsmaskinen til PostNord. Genåbning foretages af Danastar mod gebyr. Priser er baseret på gældende arbejdslønninger og serviceomkostninger. Eventuelle ændringer i disse vil medføre tilsvarende ændringer i prisen. Basis- og Serviceaftaler kan leveres med eller uden forbrugsstoffer (farve), hvilket vil fremgå af den indgåede underskrevne aftale. Kun originale forbrugsstoffer er dækket af Danastar´s garanti. Forbrugsstoffer (farve) er angivet ved maks. Antal/print pr. år. Ønskes flere forbrugsstoffer (farve) udover det aftalte antal /print pr. år. faktureres den eller de fremsendte forbrugsstoffer (farve) separat ekskl. forsendelse og ekspedition. Kunden kontakter selv Danastar eller en af Danastar´s forhandlere med hensyn til bestilling af alle slags forbrugsstoffer. Skader opstået ved misbrug, fejlbetjening, manglende rengøring, forkert tilslutning til forkert spænding eller strømart, brand og lynnedslag samt øvrige omstændigheder, der kan sidestilles hermed omfattes ikke af nogen aftaler. Al forsendelse, kørsel og transport af maskinen er ekskl. serviceopkald indenfor 48/t til standard dagspris (indenfor radius af 25 km fra Danastar eller andet aut. værksted under Danastar). Ønskes ekspresudkald pålægges et gebyr. (alle aftaler). Ved internet med F-Link pålægges en ekstra abonnementsafgift til FramaOnline, hvis det ikke fremgår af valgte Basis- og Serviceaftale). Al support i forbindelse med internetforbindelse udføres af kunden selv. Internet hardware F Link leveres af Danastar.

6. Reklamationsfrist, returnering m.fl.

Samtlige af vores produkter er omfattet af en 1 årig reklamationsfrist, i henhold til den danske lovgivning fra faktura dato. Skulle dit produkt udvikle en defekt indenfor reklamationsfristen, har du mulighed for at sende produktet til reparation hos Danastar ApS. Du vil kunne finde vores kontaktoplysninger på hjemmesiden www.danastar.dk

Er reparationen ikke omfattet af reklamationsretten, vil Danastar ApS  fremsende et prisoverslag. Du vil blive påkrævet administrative omkostninger, hvis du ikke acceptere prisoverslaget. Vælger du at acceptere prisoverslaget, vil du efter reparation modtage faktura fra Danastar ApS.Du har 5 arbejdsdage til at godkende eller afvise det fremsendte overslag.

Ingen produkter kan blive objekt for mere end 2 succesfulde kundeafsendelser via vores forsendelses-service. I tilfælde af svigt i disse to forsendelser (afviste pakker, umulig levering …), vil produktet stå til rådighed for kunden til afhentning hos Danastar ApS i 2 uger. Efter denne periode, vil varen blive anset som afvist og Danastar ApS får retten til at disponere over det, og gå til dets ødelæggelse uden at der kan kræves nogen form for kompensation.

Ved handel med Danastar ApS har du ikke fortrydelsesret, med mindre andet er skriftligt angivet i din ordrebekræftelse. Forbrugsstoffer tages ikke retur. Ved afbrydelse af en handel efter ordren er igangsat, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Du bedes gennemlæse den medfølgende manual nøje før du anvender dit produkt. Bemærk at reklamationsretten ikke gælder, for reparation af eksterne skader, som skyldes f.eks. tab af apparatet, stød, lynnedslag eller strømsvigt. Skader, som følge af misbrug eller hærværk, skader som skyldes opsætning af dele, der ikke følger producentens anvisninger. Skader, som skyldes manglende overholdelse af producentens eller forhandlerens instruktioner, skader som følge af forkert tilslutning af eksterne enheder, tilbehør og ikke-konforme forbrugsmaterialer. Reklamationsretten dækker ikke udskiftning af Pixelhoved og PSD enhed /sikkerhedskort, strømforsyning,forbrugsmaterialer eller uhensigtsmæssig eller ikke-konform brug af produktet. Reklamationsretten gælder endvidere ikke ved fejl som skyldes reparation, udført af en reparatør, der ikke er godkendt af Danastar ApS. Opgradering og software ændringer forlangt af post myndigheder er ikke omfattet af garanti. Kunden sørger selv for at kontrollere at opgradering, software samt ændrede posttakstændringer er indlæst korrekt i maskinen.

Afmelding af frankeringsmaskiner kan opsiges med 3 måneders varsel op til hovedforfald.og medfører en omkostning til dækning af Danastar’s udgifter i forbindelse med nedtagning, udlæsning, tømning af konti, afmelding overfor Post Nord, afmelding overfor Frama, samt evt.bortskaffelse af brugt udstyr på miljøgodkendt genbrugsplads, med mindre andet er aftalt.

7. Øvrige Betingelser

Betalingsbetingelser for denne ordre er netto kontant, såfremt ikke andet fremgår af den indgåede aftale. Alle priser er ekskl. moms. Fragt og øvrige forsendelsesomkostninger er ekskl. hvis intet andet er aftalt.  Post Nord Logistics foranlediger ny kontrakt som fremsendes til direkte til bruger, ved adresseændring, afmelding, flytning, om- og genindregistrering samt ændring af afregningsform der foretages af Danastar til dagspris. Credit lock aftaler med eller uden internet faktureres kontant forud,én gang årligt og fornyes automatisk med 1 år ad gangen, såfremt den ikke opsiges af en af parterne, senest 90 dage før udløb af aftaleperiode.

Denne købsaftale er bindende. Annulleres ordren eller ændres afregningsform efter ordren er sat i gang, debiteres Danastars omkostninger til gældende dagspris.

Leveringstid må påregnes afhængig af  Post Nord´s ekspeditionstid. Såfremt andet ikke er aftalt, fremsendes maskinen eller øvrige produkter til selvinstallering. Brugt maskine af andet fabrikat end Frama, afmeldes af kunden selv, hvis intet andet er aftalt. Omkostninger hermed påhviler kunden selv.

20017 – Danastar ApS, Svanemøllevej 70, 2900 Hellerup