Tryghed i levering

af jeres

Siden 1957

Når en almindelig e-mail ikke er god nok

RMail er en tilføjelse til jeres eksisterende e-mail-løsning, der tilbyder kryptering, sporing, e-signatur og meget andet.

E-mail-sikkerhed integreret og automatiseret

De fleste sikkerhedsbrud i virksomheder skyldes menneskelige fejl. Løsningen er filtrering og automatiseret kryptering af jeres udgående e-mails baseret på politikker.

Digital underskrift. Simpel og sikker

Spar tid ved at få underskrevet jeres kontrakter og aftaler digitalt. Spar mere tid med skabeloner og automatiseringer.

Gratis mail-kryptering frem til 31. december

Vi er mange, der – igen – er tvunget til at løse vores arbejdsopgaver hjemmefra, og der kan blive brug for at digitalisere (endnu) flere arbejdsgange. Derfor har Danastar sammen med Frama og RPost, der står bag RMail besluttet, at nye brugere kan anvende vores produkter gratis indtil 31. december.